Centrum badawczo-rozwojowe | Innowacje i patenty

Ważnym działem CosLab jest Dział Badawczo-Rozwojowy, będący łącznikiem między nauką a przemysłem. Pracownicy działu nieustannie poszerzają swoją wiedzę i podnoszą kompetencje, aby sprostać oczekiwaniom stawianym w nowych projektach. Zdolność przekształcenia wiedzy w nowe produkty przekłada się na sukces rynkowy spółki jej konkurencyjność. W ramach swojej działalności Dział Badawczo-Rozwojowy prowadzi współpracę z uczelniami oraz z producentami innowacyjnych surowców i urządzeń.

Dział B&R realizuje zarówno prace badawcze, których zadaniem jest opracowanie innowacyjnych produktów oraz zdobycie nowej wiedzy mającej konkretne zastosowanie praktyczne, jak i prace rozwojowe, których celem jest zastosowanie istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnych ulepszeń istniejących produktów.

Koncentrując się na nowatorskich osiągnięciach naukowych, specjaliści działu badawczo-rozwojowego współpracują ze wszystkimi działami firmy w kierunku tworzenia innowacyjnych, unikalnych nowych produktów oraz udoskonalania istniejących, w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb Konsumentów na całym świecie.

Zakres prac badawczych, realizowanych obecnie przez dział badawczo-rozwojowy firmy, obejmuje następujące obszary:

  1. Opracowanie innowacji produktowych szerokiej gamy produktów (m.in. kosmetyków, perfum, wyrobów medycznych, leków, suplementów diety, wyrobów weterynaryjnych, chemii gospodarczej, aerozoli, środków do dezynfekcji i innych). Dział ten opracowuje nowe receptury, dobiera odpowiednie składniki o wysokiej jakości i nadzoruje nad produkcją partii próbnych produktów. Produkty powstające w CosLab charakteryzują się wysokim poziomem konkurencyjności na rynku,
  2. Przeprowadzanie badań analizy chemicznej i badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych w celach udoskonalenia produktu i procesu wytwarzania. Współpraca z laboratorium SkinLab Interational sp. z o.o. i Instytutem Dermatologii w Krakowie w zakresie wytwarzania produktów kosmetycznych, wyrobów medycznych i leków oraz z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w ramach opracowania wyrobów weterynaryjnych,
  3. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi dostawcami w celu uzyskania wysokiej jakości surowców do stworzenia określonego produktu,
  4. Usługowe prowadzenie badań wyrobów gotowych,
  5. Współpraca z Działem Kontroli Jakości w zakresie rozpatrywania reklamacji. Podejmowane są próby eliminowania wad produktu ze względu na błędy w procesie,
  6. Opracowanie pełnej dokumentacji technologicznej niezbędnej do rejestracji produktu.

Centrum Badawczo-Rozwojowe zostało wyposażone w sprzęt najwyższej jakości pochodzący od renomowanych producentów przeznaczony do opracowania i badania formulacji. Efektem działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego CosLab jest wiele autorskich receptur. Wdrażamy bezpieczne, zgodne z najnowszymi badaniami naukowymi i trendami różnego rodzaju produkty. Prowadzimy projekty od fazy pomysłu, poprzez analizę możliwości rynkowych, fazę rozwojową, aż do transferu metod ze skali laboratoryjnej do przemysłowej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracach nad  innowacyjnymi produktami. Efektem tego jest zaistnienie na rynku światowym kilkunastu produktów opracowanych w naszych laboratoriach i opatentowanych przez naszych Klientów. Współpracująca z nami kancelaria prawno-patentowa pomaga w zabezpieczeniu własności intelektualnej i patentowaniu na terenie UE i poza nią.

Nasz Klient może mieć całkowitą pewność, że nasza wiedza i zaplecze techniczne jakim dysponujemy, tworzy odpowiednie warunki do realizacji wyjątkowych i niepowtarzalnych produktów.

PRODUKCJA KONTRAKTOWA

COSLAB PRiVATE LABEL